Murat 襤smet Tun癟er

(21 Austos 1951-13 Ekim 1992)

(Fotoraf: Murat 襤smet Tun癟er - Nizamettin Uur / Mart 1984, Ankara)Murat 襤smet Tun癟er, 21 Austos 1951'de Ankara Doumevi'nde dodu. T羹rk繹z ve 羹kr羹 Tun癟er 癟iftinin ilk 癟ocuklar覺 olan Murat 襤smet Tun癟er, babaannesinin ad覺 olan 襤smet ve annesinin r羹yas覺nda g繹rd羹羹n羹 s繹yledii bir evliyadan dolay覺 Murat isimlerini ald覺. Doumunda ilk geldii ev 襤smetpaa (Ulus) semtindeydi. Daha sonra Ata癟 Soka覺 ve Kumrular Soka覺'ndaki (K覺z覺lay) evlerde oturdu.

renim yaam覺na Aye Abla Anaokulu ile balad覺. Ankara'da Nam覺k Kemal 襤lk ve Ortaokulu'nu, Cumhuriyet Lisesi 1. s覺n覺f覺n覺 okuduktan sonra ailesiyle birlikte gittii Afyon'da 2. ve 3. s覺n覺flar覺n覺 okuduu Afyon Lisesi'nden mezun oldu. Ankara'da okurken Maltepe G羹zaltan Soka覺'nda kiral覺k ve kooperatif konutu olan Bah癟elievler Eser Sitesi'nde oturdu. Ortaokul 繹renimi g繹r羹rken, Polis Koleji'nde Naz覺m Canca'n覺n 繹rencisi olarak "judo"ya balad覺. Babas覺n覺n g繹revi dolay覺s覺yla gittii Afyon'da "Judo"yu kurdu ve ilk antren繹rl羹羹n羹 yapt覺. Yine babas覺n覺n g繹revi dolay覺s覺yla Adana'ya giden Murat Hoca burada 羹kr羹 Gen癟el'le birlikte "taekwondo"yu, daha sonra Ekrem Hoca'yla beraber otokan Karate'yi kurdu ve 癟al覺t覺rd覺.

Liseyi bitirdikten sonra Ankara Gazi Eitim Enstit羹s羹 T羹rk癟e B繹l羹m羹n羹 kazand覺 ve yat覺l覺 繹renci olarak okumaya balad覺. Okulda 繹renci lideri olduu i癟in 12 Mart (1971) d繹neminde g繹zalt覺na al覺nd覺; Mamak Cezaevi'nde 6,5 ay tutuklu kald覺ktan sonra beraat edip tahliye edildi. Ama devams覺zl覺ktan da s覺n覺fta kalm覺 oldu. Ertesi 繹retim y覺l覺nda ge癟erli olmak 羹zere Gazi Eitim'in T羹rk癟e b繹l羹m羹 okuldan kald覺r覺ld覺覺 i癟in, yaz d繹neminde bu b繹l羹m羹n yeni 繹retim y覺l覺n覺n ilk s覺nav覺n覺 kazananlarla birlikte eyl羹lde Bal覺kesir Necati Eitim Enstit羹s羹'ne g繹nderildi. Gazi Eitim T羹rk癟e B繹l羹m羹'n羹 yeni kazanan ve Bal覺kesir'e g繹nderilen 繹rencilerden Nizamettin Uur'la arkadal覺覺 bu okulda, ayn覺 s覺n覺fta balad覺. 1972'de Bal覺kesir'de birka癟 ay kald覺ktan sonra okulu b覺rakarak Ankara'ya d繹nd羹. Amac覺 politik hareketliliin merkezinde olmak, kendi politik hareketini kurmakt覺. Nitekim bu d繹nemde ve daha sonra, Kurtulu Bayra覺 adl覺 hareketin oluumuna 繹nderlik etti. Ankara'da 繹renciler ve i癟iler aras覺nda 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹t羹rken, devam zorunluluu olmad覺覺 ve bu nedenle de Ankara'dan ayr覺lmadan okuyabileceini d羹羹nd羹羹 i癟in, Adana 襤ktisadi Ticari 襤limler Akademisine girerek 3. s覺n覺fa kadar okudu. Bu s覺rada 癟覺kan aftan yararlanarak, daha 繹nce terk ettii Bal覺kesir Necati Eitim Enstit羹s羹'ne kayd覺n覺 yapt覺r覺p bu okulu bitirerek 繹retmen oldu.

Bir s羹re evli kalan Murat 襤smet Tun癟er'in bu evlilikten bir olu vard覺r. Ankara'da 襤ncirli Lisesi'nde 繹retmenlie balayan Murat Hoca, 12 Eyl羹l 1980 darbesinin bask覺 ortam覺nda politik yaam覺 kesintiye uray覺nca spora a覺rl覺k verdi ve oluturmaya balad覺覺 yeni stili "Tu-chuieh Dar"覺 salonlarda kendi 繹rencilerine 繹retmeye balad覺. l羹m羹nden bu yana Murat 襤smet Tun癟er'覺 anma programlar覺n覺n ilk birka癟覺 d覺覺nda hepsini organize eden etin F覺rat, ite bu d繹nemden 繹rencisidir ve onun stilini gelitirerek yaatmaktad覺r.

1984'te okul 繹retmenliinden ayr覺l覺p mesleini 繹zel dersanelerde s羹rd羹rmeye balad覺. Bu arada lisans eitimini tamamlad覺. 41 ya覺na kadar yaam覺n覺 s羹rd羹ren Murat 襤smet Tun癟er, 13 Ekim 1992'den bu yana, Kar覺yaka Mezarl覺覺'nda, bir iirindeki dizesinde s繹yledii gibi, "Ba覺n覺 topra覺n bar覺na yaslam覺 dinleniyor".

Murat Hoca, ne yaz覺k ki, birikiminin 癟ok az覺n覺 yaz覺ya ge癟irebilmitir. Yaz覺 ve yay覺m yaam覺 繹yledir:

Kitap ve yay覺nevi 癟al覺malar覺:

I. Kurtulu Bayra覺 Yay覺nlar覺 (Nizamettin Uur'la birlikte) (1976):

1. V. 襤. Lenin, "Milli Mesele zerine Karar ve imdiki Durum", Austos 1976, 襤stanbul, eviren: Kerim Kafkasl覺 (takma ad覺).

2. "Kemalizm ve T羹rkiye / Komintern'deki TKP Delegasyonunca Yap覺lan Konumalardan Se癟meler", ubat 1977, 襤stanbul (Ad belirtilmemitir ama d羹zenlemeyi M. 襤. Tun癟er yapm覺t覺r.).

3. "Kurtulu Bayra覺" dergisi, 20 Ocak 1977, 襤stanbul, 15 g羹nl羹k siyasi gazete (tek say覺).

II. Bilimsel Yay覺nc覺l覺k (Nizamettin Uur'la birlikte) (1980)

1. Dr. Mehmet ehmus G羹zel, "Grev / Grevin Yap覺sal ve 襤levsel A癟覺dan 襤rdelenmesine Katk覺", May覺s 1980, Ankara.
Bu yay覺nevinde ne yaz覺k ki bir kitap yay覺mlanabilmitir; 癟羹nk羹 12 Eyl羹l 1980 darbesi olmutur o y覺l. Bu kitab覺n yazar覺 daha sonra Paris'e yerleip oradaki 羹niversitelerde akademik olarak y羹kselmi, profes繹r olmutur; halen Paris'te yaamakta, T羹rkiye gazetelerinde yaz覺lar yay覺mlamaktad覺r ve deerli kitaplara imza atm覺t覺r.

III. D繹n羹羹m Yay覺nlar覺 (Nizamettin Uur'la birlikte) (1988)

1. Murat 襤smet Tun癟er / Nizamettin Uur , "SYM S覺navlar覺 ve niversite Eitimi 襤癟in T羹rk癟e Kavray覺m G羹c羹 I", ubat 1988, Ankara (16 sayfal覺k tek fasik羹l olarak 癟覺km覺t覺r).

IV. Murat 襤smet Tun癟er, "G羹nlerin 襤zd羹羹m羹," iir, Ocak 1989, Eyl羹l Yay覺nlar覺, Ankara (Yay覺nevinin sahibi ve sorumlusu Ahmet Telli'dir)

V. G繹rkem Yay覺nlar覺 (Murat 襤smet Tun癟er, Nizamettin Uur, etin F覺rat birliktelii) (1991)

1. Murat 襤smet Tun癟er, "arp覺tmalara Dayal覺 Bir Tarih Kuram覺n覺n Ana izgileri", 2. Bask覺: Aral覺k 1991, Ankara. (Mehmet Fuad K繹pr羹l羹'n羹n eletirisi olan bu 癟al覺man覺n ilk bask覺s覺 daha 繹nce Eyl羹l Yay覺nlar覺 taraf覺ndan yap覺lm覺覺r).

2. Murat 襤smet Tun癟er, "Ekonomi Tutkunun 'Ger癟ek癟i' Bir Yazara Ger癟ekliin, Yazarl覺覺n ve Ekonominin 'A's覺 zerine K羹癟羹k Belirlemeler," 2. Bask覺: Aral覺k 1991, Ankara (Orhan Han癟erliolu'nun Felsefe S繹zl羹羹'n羹n eletirisi olan bu 癟al覺ma, uzun bir makale olarak, ilk 繹nce T羹rkiye Yaz覺lar覺 dergisinde Mart 1982'de yay覺mlanm覺t覺r).

NOT: Bu kitaplar覺n hemen hepsinin kapak ve i癟 tasar覺mlar覺yla desenlerini Murat 襤smet Tun癟er yapm覺t覺r. Resim, karikat羹r ve grafik 癟al覺malar覺na da 癟ok d羹k羹n olan, bu alanlarda baar覺l覺 癟al覺malar yapan Murat 襤smet Tun癟er'in, Ahmet Telli'nin "Su 羹r羹d羹" adl覺 iir kitab覺n覺n 1982'de yap覺lan ilk bask覺s覺nda 羹癟 deseni yer alm覺t覺r.

Dergilerde kalan yaz覺lar覺:

1. Murat Bark覺n (takma ad覺), "T羹rkiye'de Ayd覺n Sorunu I", T羹rkiye Yaz覺lar覺 dergisi, Say覺: 68, Kas覺m 1982, Ankara.

2. Murat Bark覺n, "T羹rkiye'de Ayd覺n Sorunu II", T羹rkiye Yaz覺lar覺 dergisi, Say覺: 70, Ocak 1983, Ankara.

3. Murat Bark覺n, "T羹rkiye'de Ayd覺n Sorunu III", T羹rkiye Yaz覺lar覺 dergisi, Say覺: 71, ubat 1983, Ankara.

4. Murat Bark覺n, "Suskunluun Dileri" (deimleme), T羹rkiye Yaz覺lar覺 dergisi, Say覺: 72, Mart 1983, Ankara

5. Murat 襤smet Tun癟er, "Yeni a覺n Meseleleri", Yama癟 K羹lt羹r Sanat Se癟kisi (dergi, 3. kitap), Say覺 72, Eyl羹l 1984, 襤zmir.

6. Murat 襤smet Tun癟er, "G繹sterge ve Anlat覺m", Promete dergisi, May覺s 1992, Ankara.

l羹m羹nden sonra yay覺mlanan yaz覺lar覺:

1. Murat 襤smet Tun癟er / Nizamettin Uur, "Olular覺na G繹re Kavramlar" (ortak yaz覺), 襤zlek dergisi, Say覺: 6, Mart 1994, Ankara (襤zlek dergisinin sahibi ve yay覺n y繹netmeni: Nizamettin Uur).

2. Murat 襤smet Tun癟er, "Dil Kavram覺 ve Dillerin S覺n覺flanmas覺" (ders notu), 襤zlek dergisi, Say覺: 13, Ekim 1994, Ankara (襤zlek dergisinin sahibi ve yay覺n y繹netmeni: Nizamettin Uur).

Not: Balanm覺 ama tamamlanmam覺, birer yapraktan oluan u bal覺kl覺 癟al覺malar (dolay覺s覺yla yay覺mlanmam覺 olarak) elimizde bulunmaktad覺r:

1. "Kung-fu'nun Tarihsel Geliimi"
2. "Kung-fu Terimler Dizini"
3. "Tai Kwen Shu Kung-fu" (癟izimli)

NOT: Nizamettin Uur, 2003'te 癟覺kard覺覺 "Anlambilim / S繹zc羹羹n Anlam A癟覺l覺m覺" (Ankara, Doruk Yay覺nlar覺) adl覺 kitab覺n覺, kendi annesiyle birlikte Murat 襤smet Tun癟er'e ve onun annesine de adam覺t覺r.

***
Eletiri-arat覺rma kitaplar覺n覺n 繹nemi daha b羹y羹k olmakla birlikte, kitaplar覺nda yer almayan bir iirine yer veriyorum burada:

SOLUUN SOLUUNA MERHABA

nedir ki varoluumuzun toplam覺?
her eyi kas覺p kavuran bir kum f覺rt覺nas覺 belki,
bellekte k覺r覺nt覺lanan birka癟 ad
ve sevgilinin kan atelerine yans覺yan g羹l羹msemesi;

ser羹venler ecesi 繹l羹m,
- g羹n gelir, - siler kalan覺.

korku deil, yitirdiklerimdir bedenimin 癟eperlerine y羹r羹yen;
afak yang覺n覺 direniler eritmede bitikliimi;
beton cang覺llar覺n 羹rk羹nt羹 selleri ars覺z bir 覺srar;
gece karanl覺覺na k羹kr羹yorum yenilmiliimi

ser羹venler ecesi 繹l羹m,
- g羹n gelir, - siler kalan覺.

nas覺l yanl覺lar yetkin k覺lm覺t覺r bilinmez,
umulmaz an覺lar覺n ge癟ip giden g羹zelliini;
adak talar覺n覺n yosunu pas b羹r羹m羹 oluklar覺nda
ate g繹llerinden aan g羹neler s覺zlar,

ser羹venler ecesi 繹l羹m,
- g羹n gelir, - siler kalan覺.

yaad覺klar覺m覺 癟覺kartt覺m kendimden,
karl覺 dalar 繹l癟羹s羹nde souk bir soluk kald覺;
solgun bulutlardan g繹lge somuran bu g繹zler
kent 覺覺klar覺nda unuttu par覺lt覺s覺n覺;

ser羹venler ecesi 繹l羹m,
- g羹n gelir, - siler kalan覺.

bozgun, son yamurlar覺n b覺rakt覺覺 癟amurdur, yay覺lm覺 sokaklara;
b覺rak, tek ba覺nal覺覺 emzirsin 繹zlem d羹 yoksunu sabr覺ma;
b繹r羹mde, 癟akal ininden ayr覺lm覺 yaral覺 kaplan g羹vensizlii
y繹neliyorum varolular覺n tan覺ms覺z yoksulluuna

ser羹venler ecesi 繹l羹m,
- g羹n gelir, - siler kalan覺.

覺rmak k覺y覺s覺nda, k覺r覺k bir kam覺 aksat覺r 覺r覺lt覺y覺;
an覺msanmaz esrik isteyilerin dadaal覺 覺ss覺zl覺覺;
doan覺n yan覺lg覺s覺 korkun癟tur ama,
bir y羹rei payla覺r beynimin her k覺vr覺m覺

ser羹venler ecesi 繹l羹m,
- g羹n gelir, - siler kalan覺.


Nizamettin Uur || nizamettinugur.gen.tr