HER Sözcüğünün Ayrı ve Bitişik Yazımı


AYRI YAZILANLAR

her bir
her biri
her daim
her dem
her dem taze
her gün
her halde (mutlaka)
her hâlükârda
her şey
her zaman

*
BİTİŞİK YAZILANLAR

herhalde (belki)
herhangi
herhangi bir
herhangi biri


*
GÖRÜŞ AYRILIÐI OLANLAR

heryerdelik (Dil Derneği)
her yerdelik,-ği (TDK)


Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr