BİR Sözcüğünün Ayrı ve Bitişik Yazımı


AYRI YAZILANLAR

bir ağızdan
bir alay
bir âlem
bir an
bir an önce
bir anda
bir ara
bir araba
bir arada
bir aralık
bir avuç,-cu
bir bakıma
bir başına
bir başınalık, -ğı
bir bir
bir boy
bir boyda
bir çırpıda
bir çift
bir çift lakırtı
bir çift söz
bir çuval dolusu
bir daha
bir damla
bir de ("de", bağlaç)
bir defa
bir defada
bir defalık
bir derece
bir dikişte
bir dirhem
bir dolu
bir düzine
bir el
bir elden
bire bir (ölçü)
bire bir eşleme
birer birer
birer ikişer
bireşik ad
bir evcikli
bir gecelik,-ği
bir gıdım
bir göz
bir gözeli
bir gözeliler
bir güzel
bir hamlede
bir hayli
bir hoş
bir hoşluk,-ğu
bir iki
bir kafada
bir kalem
bir kalemde
bir karar
bir karış
bir kere
bir kerecik
bir kerelik
bir koşu
bir küme
bir lahza
bir lahzacık
bir lahzada
bir milyonluk,-ğu
bir nebze
bir nebzecik
bir nefes
bir nefeste
bir nice
bir numara
bir numaralı
bir o kadar
bir olmak
bir ölçüde
bir örnek,-ği
bir paralık, -ğı
bir parça
bir parmak,-ğı
bir sıra
bir solukta
bir sürü
bir şey
bir tabur
bir tahtada
bir takım (sayı)
bir tane
bir tanem
bir temiz
bir terimli
bir tomar
bir tutam
bir türlü
bir vakit
bir vakitler
bir yana
bir yanda
bir yandan
bir yığın
bir yol
bir yudum
bir zaman
bir zamanlar
*
her bir
her biri
herhangi bir
herhangi biri
*
birikme havzası
birikinti konisi
birim tüketimi
birimler bölüğü
birinci ayak, -ğı
Birinci Çağ
birinci el
birinci kemancı
birleşik* cümle
birleşik fiil
birleşik isim,-smi
birleşik kap,-bı
birleşik kaplar
birleşik kelime / sözcük
birleşik oturum
birleşik oy pusulası
birleşik tümce
birleşik zaman
birleşme değeri
Birleşmiş Milletler
biryan pilavı
biryan yağı
birlikte yaşama

* Bu terimlerin yazımında TDK'nin önerisi "birleşik", Dil Derneği'ninki ise "bileşik" biçimindedir.


BİTİŞİK YAZILANLAR

biraz
birazcık,-ğı
birazdan
birbiri
birbuçukkanatlı
bircinsten
birçoğu
birçok
birçokları
birden
birdenbire
birdirbir (oyun)
birebir (etkili)
birtakım (kimi)

*
bireylerarası
bireyüstü
bireyüstülük
birikebilmek
birikiverme
birikivermek
biriktirebilme
biriktirebilmek
biriktirilebilme
biriktirilebilmek
birleşebilme
birleşebilmek
birleşilebilme
birleşilebilmek
birleşiverme
birleşivermek
birleştirebilme
birleştirebilmek
birleştirilebilme
birleştirilebilmek
birleştiriverme
birleştirivermek

*

GÖRÜŞ AYRILIĞI OLANLAR
(Ayrı yazım önerileri TDK'nin, bitişik yazım önerileri Dil Derneği'nindir.)

bir çenekliler / birçenekliler
bir çenetli / birçenetli
bire bir / birebir
bir evcikli / birevcikli
bir gözeli / birgözeli
bir gözeliler / birgözeliler
bir hücreli / birhücreli
bir terimli / birterimli
birey oluş / bireyoluş


Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr