ŞEY Sözcüğü Üzerine


* ŞEY sözcüğü hiçbir sözcükle bitişik yazılmaz: "birşey", "herşey" yazımı yanlış; "bir şey", "her şey" yazımı doğru.

* ŞEY sözcüğü Arapça asıllı ad (isim).

* Dil Derneği Türkçe Sözlük'üne göre Türkçede iki anlamda kullanılıyor: "1. Belirsiz bir anlamda madde, söz, olay, eylem, durum vb.nin adı yerine kullanılır. 2. Nesne, madde."

* Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat"ında anlamı "şey, nesne" olarak veriliyor ve çoğulunun da "eşyâ" sözcüğü olduğu belirtiliyor.

* Geleneksel dilbilgisi (gramer) yazarları, bu son "bilgi"ye dayanarak, "eşya" sözcüğünün "eşyalar" biçiminde ayrıca çoğullanmasını yanlış buluyor. O zaman, "şeyler" demek yerine de "eşya" sözcüğünü kullanmak gerekir. Ben bu yaklaşıma katılmıyorum; gerekçelerimi de bu sitede yer verdiğim "Dilbilgisi mi Dilbilim mi" başlıklı yazımda açıklamıştım (bak.: DERGİ YAZILARI)


Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr