TÜRKÇE KAVRAYIM GÜCÜ

Murat İsmet Tunçer - Nizamettin Uğur 1. Basım: Şubat 1988, Ankara.DÖNÜŞÜM YAYINLARI
Sahibi: Nizamettin Uğur

Sorumlu Müdür: Murat İsmet Tunçer
Kapak Düzeni: Murat İsmet Tunçer - Serhat Akbulut
Dizgi ve Baskı: Ertem Büro

Kapak: Murat İsmet Tunçer

"Bu çalışmanın her hakkı, Murat İsmet Tunçer'e ve Nizamettin Uğur'a ilişkindir. Metninin, sorularının ve çözümlerinin bütünü ya da bir bölümü , yazarlarından yazılı izin alınmaksızın yayımlanamaz; teksir, fotokopi ve benzeri yollarla çoğaltılıp kullanılamaz; konularının ve bölümlerinin sunuluş düzeni ve açıklama yöntemi, tıpkısıyla ya da kimi değişikliklere uğratılarak herhangi bir çalışmada kullanılamaz."


Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr