ANLAMIN BULANIK SULARINDA / düzanlam, yananlam, düzdeğişmece, eğretileme...

Kurgu Kültür Merkezi Yayıları, Mart 2014 (Araştırma-Tartışma)

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz · 7

GİRİŞ · 11

Cürcani ile Wittgenstein: Yakın Mahallelerin İnsanları · 13

I. BÖLÜM

Düzanlam, Gerçek Anlam, Hakikî Anlam, Yananlam · 21

Hakikî Anlam, Gerçek Anlam ve Düzanlam · 23

Ortaöğretimde Sözcük Anlambilimi Kavramlarındaki Sorunlar · 51

“Düzanlam” ve “Yananlam” Kavramları Üzerinden Bir Sözlük Eleştirisi · 72

II. BÖLÜM

Eğretileme (Metafor) · 85

Eğretileme” “Metafor”u Tam Karşılayamaz mı? · 87

Eğretileme mi Değişmece mi? Benzetmenin Sınırları Nerede Bitiyor? · 110

Metafor Kavramını Algılama Türleri · 131

“Metafor”u “Mecaz” Diye Çevirirsek “Trope”a (ve “Figure”e) Ne Diyeceğiz? · 162


“Metonimik ve Metaforik Eğretilemeler”(!) · 173


Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr