Sayı 2, Şubat 2000


İÇİNDEKİLER

Nizamettin Uğur / "Yazarın Trajedisi"
Halil İbrahim Bahar / "İlmekçe" (şiir)
Adnan Satıcı / "Arkadaşını Yazmak"
Behçet Aysan / "Biten Bir Aşkın Şiiri" (A. Erhan'ın kişisel arşivinden, yayımlanmamış bir şiiri)
Ahmet Ataş / "Kafkaesk Durumlar Sözlüğü'nden; Dışarı:"
Ahmet Erhan / "Solo Yenilgiler" (şiir)
Remziye Asrlan / "Habsburg İmparatorluğunda Yaralı Bir Güvercin: Franz Kafka; Dönüşüm Üzerine Bir Deneme"
Muzaffer Kale / "Ölüleri Şanslı Çıkarmak İçin Boşuna Çırpınmayalım" (şiir)
Gökhan Tok / "Cinnet Orotoryosu"
Ferruh Tunç / "Sudan Bi Şiir" (şiir)
Muammer Karadaş / "Mezarımdan Notlar"
Figen Uygur Melekoğlu / "Ölü Kuş Bırakılmışlığı" (öykü)
Cihat Bucak / "Acemi Baharlar Düeti" (şiir)
Jean-Michel Maulpoix / "Bir Poetikanın Görünümleri" (Türkçesi: Aytekin Karaçoban)
Eli Matinova / "Kılıçlar Prensi"

Kapak deseni: Çiğdem Durukan


Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr