Yayımlanan son yazılar

Nizamettin Uğur, Marksizm ve Dil: Marr-Stalin Süreci, H. Gösteri dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2015.


Nizamettin Uğur, Marksizm ve Dil: Marr-Stalin Süreci, H. Gösteri dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2015.

Nizamettin Uğur, Moskova Defteri'yle edebiyat Yolculuğu, Evrensel Kültür dergisi, Ağustos 2015.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: Ayırıcı (Diyakrmmler ve Türkçede Düzeltme İmi Sorunu, Varlık dergisi, Aralık 2014.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: Bazı Çeviri, Terim ve Dil Sorunları, Varlık dergisi, Temmuz 2014.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: (AKDTYK)TDK'nin DBTS'i Üzerine, Varlık dergisi, Haziran 2014. (“Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü”nün eleştirisi)

Nizamettin Uğur, “İnsan da kendi izdüşümünden başka nedir ki?” / (Refik Durbaş’ın “Kampana” şiiri üzerine), Varlık dergisi, Mayıs 2014.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: Dil Göstergelerinin Görece Nedenliliği ve II / Bir Çeviri Eleştirisi, Varlık dergisi, Mayıs 2014.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: Dil Göstergelerinin Görece Nedenliliği ve Çeviri – I / Biraz Kuram, Varlık dergisi, Nisan 2014.

Nizamettin Uğur, Edebiyat: Hep Genç Kuşakla Olmak, Sincan İstasyonu dergisi, Mart-Nisan 2014, sayı: 70.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: Metonimi ve Metafor İstiare Çeşitleri mi?, Varlık dergisi, Mart 2014.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları:: “!NİDÂKÂR (ve Siyahkâr) BİR ŞAİR: AHMET TELLİ” -“Nidâ” Kitabını Okuma Denemesi-, Varlık dergisi, Ocak 2014.

(Bu yazı, Ahmet Telli’nin “2011 Altın Portakal Şiir Ödülü" için yazılan, ancak törene, dolayısıyla tören konuşmalarını içeren kitabın baskısına (Nida Odağında Ahmet Telli Şiiri, Sempozyum Kitabı, 2012, Everest Yayınları) yetiştirilemeyen yazının kısaltılmış biçimidir.) 

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: "Metafor"u "Mecaz" Diye Çevirirsek "Trope"a (ve "Figure"e) Ne Diyeceğiz?, Varlık dergisi, Aralık 2013.

Nizamettin Uğur, Kararmış Çömlek Yazıları: "Cürcani ile Wittgenstein: Yakın Mahallelelerin İnsanları, Varlık dergisi, Ekim 2013.

Nizamettin Uğur, "140 Yıllık Bir Kavram: Yaratıcı Yazarlık", Sincan İstasyonu dergisi, Eylül-Ekim 2013, sayı: 67.Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr