Hakikî Anlam, Gerçek Anlam ve Düzanlam

Yayımlandığı yer: Varlık dergisi, Aralık 2010.


0. Giriş

Anlambilimin temel sorunlarından biri sözcük anlambilimidir.

Anlambilim anlamı bağlamlarda arama eğilimindedir. Bağlam dışında anlam arama yaklaşımı, sözcük anlambilimi dışında, çıkışı olmayan bir yol olarak kabul edilir genelde. Ama iş, sözcüklerin anlamları üzerinde konuşmaya gelince başka yaklaşımlar çıkabilmektedir karşımıza.

Anlam konusunun karmaşıklığı, ele alınan yanına ya da kalkış noktasına göre gösterdiği farklı açılımlarla birlikte, işin içinden çıkılamaz, bir dizgeye bağlanamaz boyutlarda olmuştur her zaman.

Wittgenstein, “Sözcüğün anlamı, onun dil içindeki kullanımıdır.” der. Guiraud, Zvegintsev, Hofmann gibi pek çok düşünür de böyle yaklaşır konuya.

Ullmann ise, sözcükler bağlam dışında var olamasalardı sözlükler hazırlanamazdı, demiştir.

NOT: "Anlamın Bulanık Sularında" (Mart 2014, Kurgu Yayınları)adlı kitapta yer almaktadır.

* Yazının bütününü okumak için alttaki dosyayı açınız.
Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr