Bilişim, İletişim ve Dil

Yayımlandığı yer: Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Sayı: 31, Ocak-Şubat 2010. Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Sayı: 32, Mart-Nisan 2010.


     Hepimizin bildiği gibi, 20. yüzyılın sonlarına doğru bilimlerdeki gelişmeler özellikle iletişim alanında büyük bir sıçrama yaptı. Bu sıçramayla ortaya çıkan yeni iletişim araçları, bilgiye ulaşmadaki zorlukları özellikle bu yüzyılın başlarından itibaren daha da hızlanarak ortadan kaldırmaya başladı.
     Bu süreçte bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler iki sektörü giderek birbirine yaklaştırdı ve sonunda birleştirdi. Bilgi ve iletişimin birlikteliği süreci ise “bilişim devrimi”ni getirdi.
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri hızla bütünleşmeye yönelmişti artık.

     * Yazının bütününü okumak için alttaki dosyayı açınız.
Nizamettin Uğur || nizamettinugur.gen.tr