Nizamettin Uur


Tokat-Akbelen doumlu (1951). 襤ki k覺z babas覺. Bal覺kesir Necati Eitim Enstit羹s羹 T羹rk癟e B繹l羹m羹n羹 bitirdi, T羹rk Dili ve Edebiyat覺 lisans覺n覺 Anadolu niversitesinde tamamlad覺.

Hakk璽ri, Diyarbak覺r ve Ankara'da deiik okullarla dersanelerde 癟al覺t覺.

niversiye haz覺rl覺k yay覺nc覺l覺覺 alan覺nda, ABC Yay覺nlar覺 (Ankara) ve S覺nav Dergisi Yay覺nlar覺 (Ankara) T羹rk癟e b繹l羹m羹n羹 y繹netti.

Meslek 繹rg羹tlerinde temsilcilik, y繹neticilik, ube bakanl覺覺 g繹revlerinde bulundu. Siyasal dergi ve kitap yay覺nc覺l覺覺 yapt覺.

Yaz覺 yaam覺na lise dergilerinde ve yerel gazetelerde iirler, 繹yk羹ler, eletiri yaz覺lar覺 yay覺mlayarak balad覺. 襤lk gen癟liinde gazetecilik yapt覺, arkadalar覺yla birlikte Sanat ve Arkada adl覺 edebiyat dergilerini 癟覺kard覺 (Tokat). Siyasal m羹cadeleye, 繹rg羹t癟羹l羹e ve yay覺nc覺l覺a y繹nelince edebiyata ara verdi... 1980 sonras覺 edebiyata d繹nd羹, dil alan覺na ilgi duymaya balad覺... Kaan 襤nce K羹lt羹r ve Sanat Vakf覺'n覺n kurucular覺 aras覺nda yer ald覺 ve bu vakf覺n uzun s羹re bakanl覺覺n覺 yapt覺. 襤zlek dergisi ve 襤zlek Yay覺nlar覺'n覺n sahipliini, genel yay覺n y繹netmenliini 羹stlendi. Adnan Sat覺c覺 ile birlikte Mecaz dergisini 癟覺kard覺. iir, 繹yk羹 ve eletiri yazarak balad覺覺 yazma ser羹venini, daha 癟ok deneme, inceleme ve eletiri ile s羹rd羹rd羹. Zaman zaman takma adlarla yazd覺... G羹ney, T羹rkiye Yaz覺lar覺, Yeni Olgu, K繹rfez, Promete,  襤zlek, Mecaz, Edebiyat ve Eletiri, Kum, nlem, Mor Taka, Lacivert, Yasakmeyve, Varl覺k, H. G繹steri vd. dergilerde yaz覺lar覺yla yer ald覺... 

Eyl羹l 2007'den Haziran 2013' kadar Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fak羹ltesi'nde T羹rk Dili dersi verdi.

Uzun d繹nem "yarat覺c覺 yazarl覺k / yarat覺c覺 yazma" dersleri yapt覺.

Bir yay覺nevinde yazar, edit繹r ve yay覺n koordinat繹r羹 olarak 癟al覺覺yor. Bu yay覺nevi ad覺na 2014 y覺l覺ndan balayatak kitap fuarlar覺nda masal-繹yk羹 yazma at繹lyeleri, yarat覺c覺 okuma etkinlikleri yapmaktad覺r.

  Kitaplar覺 (ok say覺daki yard覺mc覺 ve kaynak kitap ad覺 buraya yaz覺lmam覺t覺r):

  1. T羹rk癟e Kavray覺m G羹c羹 I (SYM S覺navlar覺 ve niversite Eitimi 襤癟in), Murat 襤smet Tun癟er ile ortak 癟al覺ma, Ankara: D繹n羹羹m Yay覺nlar覺, ubat 1988.
  2. Anlambilim / S繹zc羹羹n Anlam A癟覺l覺m覺, 襤stanbul:Doruk Yay覺nlar覺, Kas覺m 2007 (1. bask覺: 2003).
  3. SS T羹rk癟e Soru Bankas覺, Ankara: Emek Kitap ve Yay覺nevi, Kas覺m 2007.
  4. Edebiyat覺n Gizi iirin Dili, Ankara: Kurgu K羹lt羹r Merkezi Yay覺nlar覺, Geniletilmi 襤kinci Bask覺, Mart 2014 (1. Bask覺: Kanguru Yay覺nlar覺, May覺s 2007.
  5. Anlam覺n Bulan覺k Sular覺nda / d羹zanlam, yananlam, d羹zdeimece, eretileme..., Ankara: Kurgu K羹lt羹r Merkezi Yay覺nlar覺, Mart 2014.
  6. Pir Sultan Abdal'覺n iirlerinde Corafi Mek璽n / Pir Sultan Abdal'覺n iirlerini zel Yer ve Yerleim Adlar覺 zerinden (Onomastik) Okuma Denemesi, 襤stanbul: Doruk Yay覺nlar覺, Nisan 2015.
  7. T羹rk Dili ve Edebiyat覺 (9. s覺n覺f ders kitab覺), Yavuz M. S羹rmeli-Nizamettin Uur, Ankara: Koza Yay覺nlar覺, 2016.
  8. 15 TRKE DENEMES襤 (YKS Temel Yeterlilik Testi 1. Oturum), Halil etin-Nizamettin Uur-Ebru K覺-Ali Sel癟uk, Adana: Alt覺n Anahtar Yay覺nlar覺, 2017.


Nizamettin Uur || nizamettinugur.gen.tr